Askılı Düşey Pafta Dolabı

Askılı Düşey Pafta Dolabı

Kadastral çıktıların arşivlenmesi veya depolanması amacı ile ürettiğimiz Askı sistemli arşiv dolapları, planların deformasyona uğramadan arşivlenmesi için kullanılmaktadırlar. Projelerin bir taşıyıcı banda yapıştırılarak dikey olarak saklanmasına imkân veren dolaplar çıktıların (Kadastral haritalar, yol, baraj, köprü, tünel alt yapı v.b.) arşivlenmesi ve Depolanması için kullanılmaktadırlar.
Tablo ve Resim Arşivi

Tablo ve Resim Arşivi

Tablo, resim gibi çerçeveli malzemelerin hasar görmeden arşivlenmesi veya depolanması için bütünleşik bir yapıda üretilmiştir.
Kaset Arşivi

Kaset Arşivi

Kaset, CD, video kaset gibi objelerin arşivlenmesinde kullanılır
Kompakt Arşivleme ve Depolama Sistemleri

Kompakt Arşivleme ve Depolama Sistemleri

Sistem, tekerlekler vasıtası ile özel olarak hazırlanmış raylar üzerinde hareket ederek birbirinden açılan ve birbirine yanaşan seri dolaplardan oluşmaktadır. Dolapların hareketi, her dolap sırasının kenarında bulunan direksiyon kolunu çevirerek veya dolap üzerindeki kolu çekerek sağlanır. Hareketli arşiv sistemi Sıra ve Dizi olarak iki şekilde sınıflandırılır.